Park Biodiverzity - Lino Delle Fate Resort s
datum příjezdu
datum odjezdu
počet hostů 2 dospělí - 0 děti
počet pokojů
pokoj 1
počet dospělých
počet dětí
pokoj 2
počet dospělých
počet dětí

Park Biodiverzity

Středomořský park biodiverzity Lino delle Fate Eco Village Resort se rozléhá na ploše 16 hektarů, uprostřed krásné komplexní rozmanité středomořské přírody bohaté na velké množství živých druhů, které se v současnosti nacházejí na území Bibione. Z tohoto důvodu mluvíme o biologické rozmanitosti, která stále vyniká svým dědictvím divokého života, a to i navzdory nevyhnutelných změn životního prostředí způsobenými člověkem. Botanické dědictví parku je bohaté na nejdůležitější místní odrůdy středomořské flóry: v podstatě zde existuje asi 40 původních rostlin, mezi kterými můžeme zmínit : polní chrpu, hořec, lilie,rozchodník skalnatý, kouřový mlhový hloch, zimolez atd. Také fauna je dobře zastoupena v lese Lino delle fate, přes 50 druhů ptáků mezi nimiž napřiklad výreček malý, sova pálená, sova, zelený datel, špaček, dudek,pěnice, pěnice černohlavá. ; 4 druhy plazů, mezi něž patří slepýš, ještěrka, ještěrka zelená a štíhlovka žlutozelená. Jako savce žijící v rezortu můžeme zmínit ježka, zajíce, lasici,kunu, krtka atd..


Park biodiverzity je emocionální a dynamický prostor, nejen obdivován na přírodní a krajinné úrovni, ale je také skvělým komunikačním prostředkem, "autentickou společenskou arénou", který i v těch nejméně zvědavých probudí touhu neustálé ho zkoumat, poznávat a prožívat ho.

ďalší komfort ktorý by ťa mohol zaujímať

objevuj svět europa tourist group &
 Europa Tourist Group © 2008 - 2024 | P.IVA  02286370305 - Lino delle Fate Resort  Via Lattea 1 - 30028 Bibione (Ve) Italy | +39 0431 430144
Credits